Monday, 12 November 2012

JENIS PEKERJAAN DALAM PENGAJARAN

Pengajaran jenis pekerjaan dalam P&P berserta gambar yang menarik dapat menarik minat para pelajar untuk belajar dengan cepat.

Pengajaran Bahasa Melayu Tahun 3
pengajaran yang menarik dalam penyampaian bahasa Melayu

Wednesday, 7 November 2012

PENYEDIAAN BAHAN BANTU  MENGAJAR SECARA ICT  DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
         Dalam sekolah, penyediaan bahanbantu mengajar adalah dalam pelbagai cara. 
         Salah satu cara yang terkini adalah melalui komputer.Guru-guru boleh melayari internet untuk  mendapat  pelbagai maklumat. Berikut adalah beberapa orang guru yang melayari internet untuk mencari pelbagai maklumat.


BAHAN BANTU MENGAJAR DALAM SEKOLAH